các dạng tranh chấp thừa kế phổ biến

Bạn đang có nhu cầu giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế ?

Bạn đang có nhu cầu giải quyết tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế ?

Và cần giải quyết các giao dịch liên quan đến việc chia di sản thừa kế để đảm bảo quyền và lợi ích hợp phát.

Hãy liên hệ ngay Luật sư ACC Việt Nam, sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn để giải quyết các yêu cầu về tranh chấp di sản chia thừa kế. 

Ngày nay tranh chấp thừa kế thường xuyên diễn ra giữa các thành viên,  những người thân trong gia đình có quan hệ thân thích, huyết thống. Nguyên nhân tranh chấp chủ yếu là do tài sản của người chết để lại không được lập thành di chúc, hoặc di chúc không rõ ràng. Từ đó làm cho xung đột đến quyền và lợi ích của các bên được quyền hưởng di chúc. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *