Các ngành nghề kinh doanh có điều kiên tại Việt Nam 2018

VỀ DANH MỤC 243 NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT
Khoản 1, Điều 7 Luật Đầu tư quy định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.
Theo quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2014, thì chỉ còn 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (đã giảm bớt 119 ngành, nghề). Khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, những văn bản quy định về điều kiện kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không phù hợp sẽ không còn hiệu lực. Hơn nữa, các điều kiện kinh doanh, những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, những điều kiện không được đăng tải tại Cổng thông tin này sẽ không có hiệu lực. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh, minh bạch hóa môi trường kinh doanh.
Ngày 22/11/2016 Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ Lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 (trừ 2 ngành kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ôtô). Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, giảm 24 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành, trong đó bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, như:
+ Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu;
+ Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc;
+ Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh;
Công ty Tư vấn pháp luật xin được gửi đến các bạn cổng tra cứu thông tin trực tuyến: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vi-vn/danhmụcngànhnghềđầutưkinh doanh.aspx
Một trong những điều kiện thường gặp nhất là yêu cầu về Vốn pháp định hoặc Giấy phép kinh doanh (Giấy phép con). Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu về Giấy phép con trong quá trình đăng ký kinh doanh được quy định trong Luật đầu tư là:
STT NGÀNH NGHỀ TÊN GIẤY PHÉP CON CƠ QUAN CẤP PHÉP
1 Kinh doanh dịch vụ lữ hành Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc Tế Tổng cục Du Lịch

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Sở Du Lịch/ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
2 Kinh doanh khách sạn Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch Sở Du Lịch/Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3 Dịch vụ in ấn Giấy phép hoạt động ngành in Sở Thông tin và truyền thông – Cục Xuất bản, in và phát hành
4 Kinh doanh bất động sản: cho người nước ngoài thuê Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy Phòng/Cục cảnh sát PCCC công an tỉnh/thành phố
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT (Sau khi có BB xác nhận đủ điều kiện PCCC) Công an Quận
5 Kinh doanh dịch vụ Bảo Vệ Giấy Chứng nhận đủ điều kiện ANTT Công an TP (PC 13)
6 Sàn giao dịch bất động sản Thông báo hoạt động Sàn giao dịch BĐS Sở xây dựng
7 Sản xuất nước uống đóng chai Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế (hoặc Phòng Y tế Quận)
Giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (sau khi đã có Giấy chứng nhận ATVSTP) Sở Y tế (hoặc Phòng Y tế Quận)

8 Sản xuất thực phẩm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Sở Y tế
9 Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế

Biên bản kiểm tra PCCC Công an quận
10 Hoạt động Trung tâm Ngoại Ngữ (Tin học) Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học) Sở Giáo dục
11 Kinh doanh thuốc thú y Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Chi cục thú y thành phố
12 Sản xuất thuốc thú y Giấy phép sản xuất thuốc thú y Cục thú y
13 Trường mầm non Quyết định cho phép thành lập trường Sở giáo dục

Bên cạnh đó, có một số ngành nghề có yêu cầu về Vốn pháp định thì mới đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, ví dụ như một số ngành nghề được trích dẫn sau đây:
STT NGÀNH NGHỀ VỐN PHÁP ĐỊNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 Kinh doanh bất động sản 20 tỷ đồng Luật kinh doanh bất động sản 2014 Ký quỹ 1% – 3% vốn đầu tư dự án
2 Bán hàng đa cấp 10 tỷ đồng Nghị định 42/2014/NĐ-CP Ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng
3 Kinh doanh bảo hiểm -300 tỷ đồng
– 600 tỷ đồng
– 4 tỷ đồng Tối thiểu phải có 300 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm phi nhân thọ, 600 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm là 4 tỷ đồng
4 Sản xuất phim 1 tỷ đồng Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP Ngày 21/02/2010, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh 2006 Ký quỹ
5 Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không – Quốc tế: 30 tỷ đồng
– Nội địa: 10 tỷ đồng
Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Ký quỹ
6 Kinh doanh lữ hành Quốc tế
Nghị định số 92/2007/NĐ – CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Ký quỹ 250 triệu đồng với doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
Ký quỹ 500 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *