Điều kiện kinh doanh karaoke

Điều kiện kinh doanh KaRaOke. Dịch vụ Karaoke là 1 ngành nghề kinh doanh sở hữu điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện về an ninh, thứ tự đối sở hữu 1 số lĩnh vực, nghề đầu cơ kinh doanh sở hữu điều kiện quy định thì kinh doanh dịch vụ KaRaOke gồm: các hoạt động ca hát theo đĩa nhạc và hình hoặc bằng những công nghệ ghi nhạc và hình khác là ngành đầu tư buôn bán mang điều kiện về an ninh, quy trình. Theo đấy, người kinh doanh lĩnh vực này cần phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, quy trình.

Quy định về đặt tên doanh nghiệp tên công ty

Điều kiện kinh doanh karaoke

Điều kiện kinh doanh KaRaOke, kinh doanh Vũ trường ( Căn cứ Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ KaRaOke

1. Là công ty hoặc hộ buôn bán được xây dựng thương hiệu theo quy định của luật pháp.

2. Bảo đảm những điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, thứ tự đối sở hữu một số ngành, nghề đầu tư buôn bán với điều kiện.

3. Phòng hát phải với diện tích dùng từ 20 m2 trở lên, Không đề cập Dự án phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt đồ vật báo động (trừ các trang bị báo cháy nổ).

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ vũ trường

1. Là công ty hoặc hộ kinh doanh được có mặt trên thị trường theo quy định của luật pháp.

2. Bảo đảm những điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, quy trình theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, quy trình đối có một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh sở hữu điều kiện.

3. Phòng vũ trường phải mang diện tích tiêu dùng trong khoảng 80 m2 trở lên, không nói Dự án phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các trang bị báo cháy nổ).

5. Địa điểm buôn bán phải cách trường học, bệnh viện, hạ tầng tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200 m trở lên.

Trách nhiệm chung của công ty, hộ kinh doanh khi kinh doanh Dịch vụ KaRaOke, Dịch vụ Karaoke vũ trường

1. Chỉ dùng những bài hát được phép phổ biến, lưu hành.

2. Chấp hành pháp luật cần lao có người lào động theo quy định của luật pháp. sản xuất trang phục, biển tên cho người lao động.

3. Bảo đảm đủ điều kiện phương pháp âm và âm thanh thoả ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp mang Quy chuẩn khoa học quốc gia về tiếng ồn.

4. Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

5. Tuân thủ quy định của luật pháp về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về kiểm soát an ninh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hiệp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn thị trấn hội và các quy định của pháp luật khác mang can dự.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, hộ Kinh doanh lúc kinh doanh Dịch vụ Karaoke

Ngoài phận sự quy định tại Điều 6 Nghị định này, doanh nghiệp hoặc hộ buôn bán mang trách nhiệm:

1. Bảo đảm hình ảnh thích hợp lời bài hát bộc lộ trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng tới 08 giờ sáng.

Nghĩa vụ của tổ chức, hộ kinh doanh lúc kinh doanh Dịch vụ vũ trường

Ngoài phận sự quy định tại Điều 6 Nghị định này, đơn vị hoặc hộ buôn bán có trách nhiệm:

1. Không được hoạt động trong khoảng 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

2. Không sản xuất Dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

3. Trường hợp sở hữu chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hành theo quy định của pháp luật về trình diễn nghệ thuật.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Trụ sở : P101-102 Lầu 1, 270-272 CỘng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/

Twitter.com: https://twitter.com/congtyaccvietn2

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *