Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, hồ sơ khai thuế và kế toán thuế rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Do trong quá trình khai thuế bắt buộc Doanh nghiệp phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc niên độ kế toán.

Công ty ACC Việt Nam cung cấp Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế. Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán. Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ thuế và tiến hành mua hóa đơn cho Doanh Nghiệp.

Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Các nội dung và công việc chúng tôi cam kết thực hiện Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp:

 — Tư vấn các Quy định của Pháp luật về hồ sơ pháp lý ban đầu:

 — Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận;

 — Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế;

 — Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu;

 — Tư vấn nộp thuế môn bài tại Kho bạc Nhà nước;

 — Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng;

 — Tư vấn các thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý và thủ tục mua hóa đơn;

 — Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp;

 — Các nội dung khác có liên quan khi khách hàng sử dụng Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp;

Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý ban đầu:

 — Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty.

 — Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

 — Danh sách thành viên công ty.

 — Sổ góp vốn các thành viên trong công ty.

 — Thông báo mở tài khoản Ngân hàng.

 — Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn.

 —  Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao.

 — Đăng ký  chương trình mở sổ bằng máy vi tính.

 — Đơn xin mua hóa đơn.

 — Tờ khai môn bài.

 — Giấy giới thiệu.

 — Các giấy tờ khác có liên quan khi khách hàng sử dụng Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp.

 Đại diện thực hiện các thủ tục:

 — Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận

 —  Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế

 — Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty

 — Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ mua hóa đơn (nếu Doanh nghiệp cần mua HĐ)

 — Các nội dung khác có liên quan.

 — Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế:

 — Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
PHÒNG KẾ TOÁN  – CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ ACC VIỆT NAM

—————————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *