Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Việc thành lập công ty Đấu giá cũng như  kinh doanh loại hình công ty này cũng có khác biệt riêng so với các ngành nghề kinh doanh của những lĩnh vực kinh doanh đơn giản khác.

Thành lập công ty đào tạo

Thành lập công ty đấu giá

Để thành lập công ty đấu giá tài sản cần chú ý những nội dung sau:

Hình thức của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Khi Thành lập công ty đấu giá, các công ty, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về Công ty Đấu Giá

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Công ty, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một Công ty, doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời kiêm là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Công ty đấu giá hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình Công ty, Doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty doanh nghiệp, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh).

Công ty Đấu giá hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Thành lập Công ty Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Khi Thành lập công ty đấu giá cần phải đặt tên côn ty như thế nào?

  • Tên của doanh nghiệp công ty đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, không được trùng tên với các doanh nghiệp, công ty đấu giá tư nhân có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.
  • Tên của công ty đấu giá hợp danh khi thành lập công ty do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, không được trùng tên với các công ty hợp danh có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.

Điều kiện để đăng ký Thành lập công ty đấu giá mới nhất năm 2021

  • Để Thành lập Công ty đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
  • Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
  • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân chủ doanh nghiệp , đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và công ty hợp danh cần có ít nhất 01 thành viên là đấu giá viên.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Trụ sở : P101-102 Lầu 1, 270-272 CỘng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441 ( 20 Line )

Hotline : 0938 830 883 – 0974 147 133 ( Mr Dũng )

Email: lshuynhconghung@gmail.com

Website: https://congtyaccvietnam.com/

Trang Face Book: https://www.facebook.com/accvietnamTphcm/

Tham khảo thêm một số thông tin liên quan