Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Dịch vụ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong đơn vị cổ phần chưa niêm yết. Lưu ý và hồ sơ chuyển nhượng cổ đông.

Dịch vụ đổi thay cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết là 1 trong các nhà cung cấp đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp của chúng tôi. nhà cung cấp dịch vụ tới khách hàng như sau:

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Doanh nghiệp gửi thông tin đến Phòng Đăng ký buôn bán nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 (mười) ngày, diễn ra từ ngày với đổi thay.

Nội dung thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa mang mã số tổ chức, mã số thuế);
 • Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, liên hệ hội sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, liên hệ thường trú của cổ đông là cá nhân; cái cổ phần và tỷ lệ với cổ phần hiện sở hữu của họ trong công ty; số cổ phần và chiếc cổ phần chuyển nhượng;
 • Thông tin của cổ đông là nhà đầu cơ nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ hội sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, liên hệ thường trú của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và chiếc cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
 • Họ, tên, số Chứng minh dân chúng hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Thành phần hồ sơ:

Ngoài ra, hẳn nhiên thông báo phải bao gồm những giấy tờ tài liệu dưới đây:

 • Quyết định và bản sao hợp thức biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu cơ nước ngoài (chỉ vận dụng đối sở hữu trường hợp cổ đông sáng lập là nhà đầu cơ nước ngoài chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không hề là cổ đông sáng lập trong đơn vị trong thời hạn 03 (ba) năm diễn ra từ ngày công ty được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp);
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu cơ nước ngoài lúc đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc những giấy má chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ quyết định ra đời hoặc hồ sơ tương đương khác, bản sao hợp thức 1 trong những giấy má chứng nhận tư nhân (Đối sở hữu công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh quần chúng. # hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối mang người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có trị giá thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực) của người đại diện theo giao cho và quyết định giao cho tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp thức, Chứng minh dân chúng hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư ưng ý về việc góp vốn, tìm cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu cơ nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Đối mang tổ chức được cấp Giấy phép đầu cơ, Giấy chứng thực đầu tư hoặc những hồ sơ mang giá trị pháp lý tương đương thì ngoài những giấy má nêu trên, tổ chức nộp kèm theo: Bản sao hợp thức Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp thức Giấy chứng thực đăng ký thuế; Giấy yêu cầu bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ đơn vị.

Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Là Nhà Đầu Tư Nước Ngoài CTCP

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức hoặc người đại diện theo giao cho nộp hồ sơ thông tin thay đổi nội dung đăng ký tổ chức trực tiếp tại Phòng Đăng ký buôn bán nơi tổ chức đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo luật pháp nộp hồ sơ thông tin thay đổi nội dung đăng ký công ty qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty.
 • lúc nhận thông báo, Phòng Đăng ký buôn bán trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thay đổi thông báo về cổ đông là nhà đầu cơ nước ngoài trong hạ tầng dữ liệu đất nước về đăng ký công ty. Trường hợp doanh nghiệp sở hữu nhu cầu, Phòng Đăng ký buôn bán cấp Giấy công nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký tổ chức cho đơn vị.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo đổi thay cổ đông là nhà đầu cơ nước ngoài ko hợp lệ, Phòng Đăng ký buôn bán thông tin cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung giấy má trong thời hạn 03 (ba) ngày khiến việc.
 • Trường hợp công ty mang đổi thay cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài mà doanh nghiệp ko thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm cho việc, kể kể từ nhận đủ thủ tục hợp lệ.

Lưu ý:

 • Đối sở hữu trường hợp thay đổi các thông tin cổ đông sáng lập là nhà đầu cơ nước ngoài mà ko khiến cho đổi thay tư cách cổ đông thì doanh nghiệp chỉ cần nộp thủ tục thông tin về việc bổ sung, cập nhật thoong tin đăng ký buôn bán mà ko cần phải thực hiện hồ sơ đổi thay nội dung đăng ký như nêu trên.
 • Các thông tin thay đổi bao gồm về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và chiếc cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số tổ chức, địa chỉ hội sở chính, số cổ phần và mẫu cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, công ty gửi thông tin về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký đơn vị đến Phòng Đăng ký buôn bán nơi đơn vị sở hữu trụ sở chính

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Trụ sở : 270-272 P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/

Liên kết tốt: https://www.reddit.com/user/accvietnam/

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *